HİZMETLERİMİZ

ANA SAYFA

DİYABETTE BESLENME VE KARBONHİDRAT SAYIMI

- TİP 1 / TİP 2 DİYABETTE BESLENME
- KARBONHİDRAT SAYIMI
- İNSÜLİN POMPA UYGULAMALARINDA BESLENME TEDAVİSİ MODELİ VE KARBONHİDRAT SAYIMI

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin en çok 2 türü görülmektedir: Tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet genelde çocukluk veya gençlik yaşlarında ortaya çıkar. Tedavisinde dışarıdan insülin hormonu tedavisi almak gerekir. Tip 2 diyabet ise orta ve üstü yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Tip 2 diyabette pankreas bezinden insülin hormonu salınımı vardır ancak çeşitli sebeplerle yetersizdir veya etkisizdir.
Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve şişmanlık özellikle tip 2 diyabet riskini artıran faktörlerdir. Diyabet kronik bir hastalıktır ve ömür boyu devam eder. Diyabetin en önemli tedavi unsurlarından biri tıbbi beslenme tedavisidir. Tibbi beslenme tedavisi de ömür boyu devam ettirilmelidir. Beslenme tedavisinde öğün düzeni ve porsiyon kontrolü son derece önemlidir.
Diyabetin tıbbi beslenme tedavilerinden biri de karbonhidrat sayımı yöntemidir. Karbonhidrat sayımı yöntemi diyabetlinin yaşantısını ve beslenme düzenini daha esnek hala getiren bir yöntemdir. Diyabetli kişi, sık kan şekeri takibi ile kan şekerini, dolayısıyla da beslenmesini daha iyi kontrol edebilmektedir. İyi kontrollü diyabet ise diyabet komplikasyonlarının gelişme riskini azaltır.